EKO friendly

Aj modrí môžu byť zelení.

Personálu hotela a jeho majiteľom záleží na životnom prostredí a udržateľnom prístupe. Uvedomujú si svoju zodpovednosť voči budúcim generáciám.

Cieľom je minimalizovať produkovaný odpad a ten dôkladne separovať. Vytvorili prehľadné stojisko nádob na separovanie.

Hosťom aj personálu vytvorili také podmienky, aby im inovatívne technológie pomáhali so šetrením energie a vodných zdrojov.

V maximálnej možnej miere znižujú produkciu CO2. Na osvetlenie používajú LED zdroje, v spoločných priestoroch na senzory.
Inštalovali sporiče vody tak, aby hostia nepocítili žiadne zníženie svojho komfortu.

Využívajú vlastné obnoviteľné zdroje pre svoju každodennú prevádzku, formou solárneho ohrevu teplej vody a fotovoltických zdrojov.

Všetky vnútorné priestory sú nefajčiarske. Vyhradili vhodné miesta na fajčenie na hotelovom dvore, na terase a niektorých balkónoch.

Okolie budovy a nádvorie hotela je podľa možností zaplnené zeleňou: pre príjemný pocit, čisté ovzdušie a prirodzené ochladenie v lete.

Aj modrí môžu byť zelení.